Buller och vibrationer från tomgångskörande bussar

MMD Östersunds TR 2024-02-08 M 4116-23 (jpinfonet.se)

MMD  M 4116-23

Buller och vibrationer från tomgångskörande bussar, Timrå kommun

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Domstolen konstaterar att nämnden informerade verksamhetsutövaren om kommunens regler för tomgångskörning och att det anses vara en lämplig första tillsynsåtgärd. Domstolen bedömer därmed att det vid tiden för nämndens beslut var skäligt att avsluta ärendet utan ytterligare handläggning. Domstolen upplyser dock om att en ny anmälan om olägenhet kan lämnas till nämnden.

Publicerad 2024-03-27