Byggverksamhet

Vid om- och nybyggnation är det i regel fastighetsägaren och/eller byggherren som är ansvarig verksamhetsutövare och därmed ansvarar för de störningar som uppkommer, till exempel buller.

När det gäller infrastrukturprojekt som nu aktuella Förbifart Stockholm och utbyggnationen av Tunnelbanan så är det i regel väg- eller spårhållaren som är ansvarig.

Vägledning med riktlinjer för buller från byggplatser finns på Naturvårdsverkets hemsida. I vissa byggprojekt är buller reglerat med villkor fastställda i domstol.

Länk till Naturvårdsverket: Vägledning med riktlinjer för buller från byggplatser.

Senast ändrad 2024-01-30

Publicerad: 2024-01-30