Här sammanställer vi ett antal relevanta domar av olika slag inom bullerområdet. För ett djupare informationssökande, mer beslutsstöd och annan förkovring rekommenderar vi hemsidorna för JP Infonet och Sveriges Domstolar.

Länkar till JP Infonet och Sveriges Domstolar.