Trafik i Stockholm

Bullernivå vid din fastighet

Trafikverket har utvecklat två e-tjänster för privatpersoner som störs av buller och vibrationer från trafik i sin boendemiljö.

Trafikverket handlägger en stor mängd ärenden som rör frågor om buller och vibrationer från trafik och möjliga skyddsåtgärder. De flesta sådana ärenden inkommer från privatpersoner och från kommunala tillsynsmyndigheter. Under de senaste åren har två e-tjänster utvecklats som ger möjlighet att se uppgifter om den egna fastigheten, eller att lämna in en förfrågan om utredning.

Tjänsterna är utvecklade för privatpersoner som störs i sin boendemiljö, och avsedda för att hantera ärenden som rör befintliga statliga vägar och järnvägar. För ny- eller ombyggnadsprojekt som innefattar bullerskyddsåtgärder hänvisas till respektive projektorganisation.

Länk till Trafikverkets webbsida med de två tjänsterna:

Bullernivå vid din fastighet (trafikverket.se)