Välkommen till Bullernätverket i Stockholms län!

Bullernätverket är ett forum för dig som arbetar med buller. Här finner du en mängd information om buller, viktiga styrdokument och kunskapssamlingar.

Bild på A Davis under en presentation vid Bullernätverkets seminarium på Länsstyrelsen.

Seminarier

På vår sida Seminarier hittar du information om kommande seminarier samt material från tidigare sammankomster.

Hälsopåverkan

Buller i omgivningsmiljön ger sällan upphov till hörselskada. Trots detta kan buller från omgivningen påverka vår hälsa på andra sätt, exempelvis försämra taluppfattning och kommunikation, orsaka besvärsreaktioner eller sömnstörningar och eventuellt öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

På vår sida Hälsopåverkan kan du läsa mer om hur vi påverkas av buller!

Vy från ovan över Norrtull med människor som korsar ett övergångsställe och lastbilar i bakgrunden.

Samhällsplanering

Regeringens miljömål ”God bebyggd miljö” inbegriper att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö, att bebyggelsestrukturen utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt samt att människor inte utsätts för skadliga miljöexponeringar som luftföroreningar och buller. 

På vår sida Samhällsplanering kan du läsa mer om hur bullerfrågor hanteras i planprocessen!

Bullerskärm i metall med växter på.

Åtgärder

Till följd av det Europeiska bullerdirektivet (2002/49/EC) och förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) åläggs alla kommuner med mer än 100 000 invånare att vart femte år kartlägga buller, och att ta fram åtgärdsprogram för att minska det.

Trafikverket arbetar med åtgärdsprogram för att hantera buller från större vägar, järnvägar och civila flygplatser.

På vår sida Åtgärder kan du läsa mer om hur samhället kan minska invånarnas exponering för buller!

Personporträtt Bullernätverket

Personporträtt

Vi lyfter gärna fram personer med centrala roller inom bullerområdet. Ge oss tips på någon som vi borde berätta mer om, eller hör av dig till Samordningsgruppen om du vill synas här!

Aktuellt porträtt är Andreas Novak på WSP.