Välkommen till Bullernätverket i Stockholms län!

Bullernätverket är ett forum för dig som arbetar med buller. Här finner du en mängd information om buller, viktiga styrdokument och kunskapssamlingar.

Bild på A Davis under en presentation vid Bullernätverkets seminarium på Länsstyrelsen.

Seminarier

På vår sida om Seminarier hittar du information om kommande seminarier samt material från tidigare sammankomster.

Hälsopåverkan

Buller i omgivningsmiljön ger sällan upphov till hörselskada. Trots detta kan buller från omgivningen påverka vår hälsa på andra sätt, exempelvis försämra taluppfattning och kommunikation, orsaka besvärsreaktioner eller sömnstörningar och eventuellt även öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

På vår sida om Hälsopåverkan kan du läsa mer om hur vi påverkas av buller!

Vy från ovan över Norrtull med människor som korsar ett övergångsställe och lastbilar i bakgrunden.

Samhällsplanering

Regeringens miljömål ”God bebyggd miljö” inbegriper att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö, att bebyggelsestrukturen utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt samt att människor inte utsätts för skadliga miljöexponeringar som luftföroreningar och buller. 

På vår sida om Samhällsplanering kan du läsa mer om hur bullerfrågor hanteras i planprocessen!

Bullerskärm i metall med växter på.

Åtgärder

Till följd av det Europeiska bullerdirektivet (2002/49/EC) och förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) åläggs alla kommuner med mer än 100 000 invånare att kartlägga och ta fram åtgärdsprogram för att minska bullret vart femte år. Utöver det tar även Trafikverket fram åtgärdsprogram för större vägar, järnvägar och civila flygplatser.

På vår sida om Åtgärder kan du läsa mer om hur man kan minska människors exponering för buller!

Porträttbild av Karolina Embring.

Personporträtt

Bullernätverket är ett nätverk för personer som på olika sätt arbetar med bullerfrågor i Stockholm län. På vår sida Personporträtt lyfter vi fram personer med centrala roller inom bullerområdet, eller kanske dig som önskar att ditt arbete ska syns lite extra inom nätverket. 

Här kan du bland annat läsa om Karolina Embring som arbetar vid Länsstyrelsen. Hör av dig till Samordningsgruppen om du också vill synas här!