Nyheter

På denna sida lägger vi upp information om aktuella händelser av olika slag på bullerområdet. Det kan till exempel handla om seminarieinformation, nyutgivna nyhetsbrev, myndighetsmaterial, forskningsrapporter eller inslag om buller i media. Samordningsgruppen välkomnar tips och förslag på nyhetsinlägg som kan vara av intresse för Bullernätverkets följare!