Spårtrafik

Stockholms län genomkorsas av flera järnvägar vilket gör Stockholms Central till landets största järnvägsknutpunkt. Centrala verksamhetsutövare är Trafikverket och Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Från Stockholms Central utgår persontåg på Ostkustbanan, Mälarbanan, Västra stambanan, Södra stambanan, Svealandsbanan och Nynäsbanan. Även godstrafiken till och från Stockholm är omfattande och har knutpunkter i Älvsjö och Tomteboda. 

Kollektivtrafiken förvaltas av Region Stockholm via Storstockholms Lokaltrafik, SL. Trafikförvaltningen planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar infrastrukturen. Upphandlade trafikentreprenörer svarar för detaljplanering, driften av trafiken och mötet med resenärerna.

Trafikförvaltningen (TF/SL) äger spårinfrastrukturen och fordonen för Tunnelbanan, lokalbanorna (Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan, Lidingöbanan och Nockebybanan) samt Spårväg City (spårvagnslinje 7), och är därmed ansvarig verksamhetsutövare/spårhållare.

Pendeltågen ägs av SL men trafikerar Trafikverkets spår. Trafikverket är därmed ansvarig verksamhetsutövare för pendeltågstrafiken samt länets tyngre järnvägstrafik som nämns ovan.

Utöver byggande, drift och underhåll ansvarar verksamhetsutövaren/spårhållaren (dvs. förvaltaren) för de störningar som orsakas av deras anläggning.

Vägledning med riktlinjer och praxis för spårtrafikbuller vid befintliga bostäder finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Trafikförvaltningens strategidokument:

Buller vid bostadsplanering information från Trafikförvaltningen.pdf

Riktlinjer Buller och Vibrationer R12.pdf

Lathund buller i detaljplaner (TN-S-2051990).pdf

Trafikprognos för SL spårtrafik år 2050 för bullerberäkningar.pdf

Foto: Charlotta Eriksson

Senast ändrad 2024-01-19