Hörselpåverkan

Omgivningsbuller ger sällan upphov till hörselskadande buller. Det kan dock finnas tillfällen då ljudnivåerna är så höga att de skadar hörseln, till exempel vid eget mucicerande eller lyssnande på hög musik i hörlurar. Effekter som kan uppkomma är tinnitus och hörselnedsättning.

Mycket höga ljud kan leda till hörselproblem, såsom tinnitus och/eller nedsatt hörsel. Risken för en hörselskada ökar med ljudstyrkan och den tid exponeringen varar men beror också på ljudets karaktär. Enstaka mycket kraftiga ljudhändelser kan orsaka en omedelbar permanent hörselskada.

Höga ljudnivåer är vanligast förekommande i yrkesmiljön. Buller i omgivningsmiljön ger sällan upphov till hörselskada men vissa fritidsaktiviteter kan vara skadliga, till exempel  musicerande eller utövande av vissa idrotter, däribland motorsport och skytte. Det kan också vara skadligt att ofta lyssna på musik på hög volym.

Miljöhälsoenkät 2019 visar att andelen 12-åringar som så gott som dagligen lyssnar på stark musik i hörlurar har ökat kraftigt de senaste 10 åren. Andelen var 3,6 procent år 2003, 7,2 procent 2011 och 10 procent 2019. Andelen 12-åringar som rapporterade tinnitus var också högre bland de barn som uppgav att de så gott som dagligen lyssnade på hög musik i hörlurar (8,2 procent) jämfört med dem som aldrig gör det (3,7 procent).

Senast ändrad 2022-08-29