Extra remiss om studentbostäder

Boverkets remiss pågår till den 30 april.

Boverket har publicerat en ”extra remiss” om regelförändringar för ljudisolering vid studentbostäder med delade utrymmen. Förslaget är kopplat till ett regeringsuppdrag kring studentbostäder som kommer avrapporteras under våren.

Remissförslaget går ut på sänka kraven, dvs att acceptera en sämre boendemiljö med avseende på buller för denna bostadstyp.

Remisstiden pågår under perioden 20 mars – 30 april.

Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader - Boverket

Publicerad 2024-04-11