ProblemfrittBuller (Tyréns)

Ett nytt redskap för att hantera byggbuller.

Konsultföretaget Tyréns har utvecklat en webbaserad tjänst som heter ProblemfrittBuller. Den visualiserar bullersituationer i 3D, och initialt är tjänsten inriktad på byggbuller.

ProblemfrittBuller kan användas för att underlätta all kommunikation om buller mot både kunders beställare (t.ex. kommuner) och mot tredje man (t.ex. närboende). Verksamheten kan optimeras och uppfylla bullerkrav med hjälp av beräkningar, och eventuell övervakning/mätning, som sedan visualiseras i tjänsten.

Här finns även en flyer från Tyréns om ProblemfrittBuller.

Frågor? Kontakta Theodora Bjarkadottir, theodora.bjarkadottir@tyrens.se.

Här nedanför finns en länk till en demonstration av tjänsten (kan ta en liten stund att starta upp):

Demo av ProblemfrittBuller (arcgis.com)

Publicerad 2023-09-04