Projektet LOWNOISEPADS

För att möta dagens och framtidens krav på tystare järnväg jobbar Trafikverket tillsammans med tio andra infrastrukturförvaltare i Europa för att utveckla en ny produkt som reducerar ljudstyrkan.

Projektet LOWNOISEPADS har nu levererat en slutrapport som beskriver arbetet med en ny typ av mellanlägg för att minska buller från järnvägen. Omfattande mätningar och analyser av olika rälsmellanlägg på olika testplatser och med olika tågtyper och hastighetsförhållanden har genomförts. En produkt, ett mellanlägg för svenska förhållande, har utvecklats och närmar sig kommersiell introduktion. Produkten kan till exempel reducera bullernivåer från passerande motorvagnståg med 3–5 dBA.

Projektet leder till ökad kunskap om bulleråtgärder där vi nu bättre förstår hur bullergenererande källor i järnvägen kan åtgärdas vilket får en positiv påverkan på människors liv och hälsa.

Ett mjukvaruverktyg har också utvecklats för att visualisera och bedöma förändringar i buller när egenskaper på rälsmellanlägg förändras. Rapporten rekommenderar också fler framtida tester för optimering av rälsmellanlägg för att ytterligare minska buller och vibrationer.

Läs mer om projektet via denna länk:​​

Forskning bidrar till att reducera buller och vibrationer från järnvägen - Bransch (trafikverket.se)

Publicerad 2024-04-04