Globen och skorstenar, vintervy Stockholm

Beräkningsmetoden Nord2000

Nationella bullersamordningen rekommenderar att beräkningsmetoden Nord2000 ersätter Nord96-Väg respektive Nord96-Spår.

Myndigheterna inom den nationella bullersamordningen rekommenderar en övergång till beräkningsmetoden Nord2000 vid utredningar av buller från väg- och spårtrafik.

Beräkningsmetoden Nord2000 bör användas från 1 juni 2024 för vägtrafik, och från 1 januari 2025 för spårtrafik, vid beräkning av buller i samband med dels planering och byggande av trafikinfrastruktur, samt dels bullerskyddsåtgärder vid planarbete och bygglovsärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900), och vid tillsyn enligt miljöbalken (1998:808).

En övergång till Nord2000, i stället för de tidigare rekommenderade Nord96-Väg respektive Nord96-Spår, ger bättre förutsättningar för mer noggranna och rättvisande beräkningsresultat.

Naturvårdsverket "Om beräkningsmetoden Nord2000" (pdf)

Publicerad 2024-04-08