Personporträtt

Här lyfter vi fram medlemmar i Bullernätverket eller personer med centrala roller inom bullerområdet i Stockholms län. Vill du att ditt arbete ska synas lite extra inom nätverket? Välkommen att kontakta samordningsgruppen för att medverka här!

Personporträtt Magnus Lindqvist

Magnus Lindqvist

Magnus Lindqvist är nationell bullersamordnare vid Naturvårdsverket.

Stefan Troëng

Stefan Troëng

Stefan Troëng är medlem i Bullernätverkets samordningsgrupp. Han är bulleransvarig och miljöutredare på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Porträttbild av Karolina Embring.

Karolina Embring arbetar vid Samhällsbyggnadsavdelningen, Länsstyrelsen Stockholm.

Personporträtt Bullernätverket

Andreas Novak

Andreas Novak arbetar som akustikkonsult, och är Teknik- och utvecklingschef på WSP.