Utbildning om buller

Denna sida är under uppbyggnad och kommer att innehålla ett utbildningsmaterial om buller. I korta tematiska moduler kommer du som arbetar med buller i Stockholms län att kunna fördjupa dig och lära dig mer om buller ur olika perspektiv. Modulerna skapas av nätverkets egna experter och kommer att göras tillgängliga med start från våren 2025.

Under åren 2024 och 2025 gör Bullernätverket en satsning på att ta fram ett modulbaserat utbildningsmaterial om buller. Nätverket vill på så sätt bidra till förbättrad kompetens och kunskapsspridning om hantering av bullerfrågor i såväl planprocesser som i tillsyn och hälsoskydd.

Korta tematiska moduler kommer att skapas av nätverkets egna experter med fokus på bland annat:

-Grundläggande akustik

-Regler och riktvärden

-Hälsopåverkan

-Buller i planprocessen

-Tillsyn

Materialet planeras att tillgängliggöras allteftersom modulerna färdigställs, med start våren 2025. Vill du bidra till framtagandet av modulerna är du varmt välkommen att höra av dig till Bullernätverkets samordningsgrupp!

Senast ändrad 2024-06-17

Publicerad: 2024-05-28