Nya bullerkartor på Naturvårdsverkets webb

Naturvårdsverket har publicerat nya bullerkartor på webben från den senaste END-kartläggningen (2022).

SERGIUSZ LACH_MP_600.jpg

Som medlemsland i EU omfattas Sverige av Bullerdirektivet (2002/49/EC). Enligt det ska medlemsländerna genomföra strategiska kartläggningar vart femte år av buller från större vägar, järnvägar, flygplatser och industrier, samt av buller i kommuner med fler än 100 000 invånare.

Kartläggningen ska genomföras med en inom EU gemensam metod. Beräkningsmetoden som ska användas är Cnossos-EU, Common Noise Assessment Methods in Europe.

Förutom kommuner med över 100 000 invånare ska vägar med fler än 3 miljoner fordon per år, järnvägar med fler än 30 000 tåg per år och flygplatser med fler än 50 000 flygrörelser per år kartläggas.

Kartläggningen görs i EU-måtten Lden och Lnight. I Lden tas särskild hänsyn till om buller förekommer på kvällen och natten.

Nya bullerkartor (2022) finns nu publicerade här:

Naturvårdsverkets Metadatakatalog för Geodata (naturvardsverket.se).

Bild: Sergiusz Lach.