Stefan Troëng

Stefan Troëng är ny i Bullernätverkets samordningsgrupp och har tagit över Magnus Lindqvists tjänst som bulleransvarig och miljöutredare på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Kan du berätta lite om din yrkesmässiga bakgrund?

- Jag började min bullerkarriär på dåvarande hälsoskyddsavdelningen på Stockholms miljöförvaltning 1996 där jag arbetade mycket med bullerklagomål. År 2000 gick jag över till konsultsidan och arbetade som akustikkonsult på Ingemansson (3 år), Ramböll (11 år) och WSP (3 år). Förutom att ha tagit fram bullerutredningar och beräkningar av olika slag fick jag en stor erfarenhet av diverse olika fältmätningar av buller. Det har varit mycket värdefullt för att förstå olika bullersituationer ”på riktigt”. Sedan 2017 är jag tillbaka på miljöförvaltningen och har då främst arbetat med tillsyn av infrastrukturprojekt vilket inneburit mycket bullerfrågor i byggskedet.

Med din erfarenhet i ryggen, vilka problem/svårigheter ser du inom bullerområdet och vilka frågor ser du som viktigast att jobba med?

- Centralt är att bullerfrågan måste prioriteras mer och att man inom planeringsarbetet måste fokusera på att uppnå god ljudmiljö snarare än att ”med skohorn” innehålla de riktvärden och bestämmelser som finns. Ett exempel är att man inte regelmässigt ska använda sig av planlösningar med små lägenheter för att klara bullerkraven.

Vilken roll ser du att Bullernätverket ska ta i länet framöver för att kunna verka som mest effektivt för en bättre ljudmiljö i Stockholms län?

- Framförallt ska nätverket arbeta med informationsspridning och medvetandegöra bullerproblematiken i samhället. Nätverket ska också arbeta för en samsyn mellan olika aktörer.

Är det något annat medskick du vill lämna till Bullernätverkets följare?

- Fundera på vilka frågor du anser att nätverket ska ta upp, framför dem och var inte rädd att engagera dig för dessa frågor.

Senast ändrad 2023-04-14

Publicerad: 2022-10-24