Hälsorelaterad miljöövervakning

Information om "Kartläggning av ljudmiljö i natur- och rekreationsområden" , "Trafikbullerkartläggning vid bostäder" samt om ett utredningsuppdrag kring barns mentala hälsa.

Inom den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen pågår två projekt inom ljudmiljöområdet som drivs av en arbetsgrupp med Naturvårdsverket, VTI, med flera, under ledning av Göteborgs universitet.

Dels Kartläggning av ljudmiljö i natur- och rekreationsområden, som publiceras under våren. Dels Trafikbullerkartläggning vid bostäder, som beräknas bli färdigt våren 2025.

Ytterligare ett utredningsuppdrag som bedrivs vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm, handlar om miljöfaktorer, däribland trafikbuller, och barns mentala hälsa. Detta beräknas bli färdigt under hösten 2024.

Karolinska Institutet om pågående HÄMI-undersökningar

Publicerad 2024-04-11