Sömnstörning

Sömnstörningar är en av de allvarligaste konsekvenserna av buller. Sömnen har en avgörande betydelse för hur vi mår och dålig sömn under en längre tid kan leda till viktproblem, diabetes, hjärtkärl-sjukdom och depression. Att förebygga bullerrelaterade sömnproblem är därför viktigt ur folkhälsosynpunkt.

Buller nattetid kan bland annat försena insomning, leda till uppvaknanden under natten, förändra sömnmönstret och göra att vi vaknar för tidigt. Perioderna av djupsömn, som är avgörande för vår återhämtning, blir kortare eller hackas upp. Ofta leder en natt med dålig sömn därför till ökad trötthet, nedsatt prestationsförmåga och nedstämdhet dagen efter.

Störd sömn är också en av de allvarligaste effekterna av omgivningsbuller då långvariga besvär riskerar att öka risken för en rad sjukdomar, däribland övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och depression. Det beror på att bullret aktiverar kroppens stressystem med bland annat frisättning av stresshormoner, ökad hjärtfrekvens och höjt blodtryck som följd.

Att vi kan reagera på ljud även när vi sover beror på att hörselsinnet alltid är öppet och på att det finns autonoma, icke viljestyrda, kopplingar mellan hörselsinnet och kroppens stressreglerande system. Att förebygga sömnstörning till följd av buller är därför viktigt ur folkhälsosynpunkt.

Resultat från Miljöhälsoenkäten 2015 visar att 4,6 procent av befolkningen i Stockholms län uppger att de dagligen eller varje vecka året runt har svårt att somna, blir väckta eller får en sämre sömnkvalitet på grund av buller från väg-, spår- eller flygtrafik. Det kan jämföras med 3,4 procent i Sverige som helhet. När det gäller andelen som störs vid sömn och vila visar resultaten en tendens till minskning från tidigare miljöhälsoenkäter.

Senast ändrad 2022-08-18