Regional vägledning

Inom Region Stockholm finns en regional vägledning för bullerkartläggningar som fungerar som ett stöd för de kommuner som kartlägger trafikbuller. Bakom arbetet med vägledningen står Centrum för arbets- och miljömedicin och WSP.

(Alla länkar här går till CAMM-rapporter i pdf.)

För att underlätta arbete med kartläggning av buller på olika nivåer i Stockholms län, och för att säkerställa en jämförbar kvalitet, har Centrum för arbets- och miljömedicin tillsammans med WSP Akustik utarbetat en regional vägledning. Den är fri att använda för kommuner, akustikkonsulter och andra aktörer som arbetar med att kartlägga buller.

Inom projektet har även en metod för kartläggning av bullerfria områden publicerats. Samt en rapport som beskriver vad som är viktigt att tänka på inför en bullerkartläggning. Fokus i den senare är på hur underlagsdata för kartläggningen ska struktureras och formateras.

Senast ändrad 2023-09-13