21 miljoner till forskning om miljö och hälsa

Det statliga forskningsrådet Forte har beviljat 21 miljoner kronor till ett sexårigt forskningsprogram om hur vi påverkas av att bo i tätbebyggda städer.

Ett av programmets fokusområden är hälsopåverkan av trafikbuller. Programmet leds av Charlotta Eriksson, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm. 

-Vi står inför stora utmaningar med en ökad urbanisering och pågående klimatförändringar så hur vi planer och bygger våra stadsmiljöer får en allt viktigare roll för människors hälsa. Att dessa medel nu är säkrade över så lång tid innebär att vi på CAMM i samarbete med Karolinska Institutet kan fortsätta att fördjupa vårt arbete med att bidra till en jämlik miljörelaterad hälsa hos befolkningen i Stockholms län, säger Anne-Sophie Merritt, enhetschef för miljömedicin på CAMM.