Seminarier

Här finns information om kommande aktiviteter inom bullernätverket men även material från genomförda seminarier. Vi strävar efter att arrangera två till tre seminarier eller andra aktiviteter varje år, med fokus på olika aktuella teman inom bullerområdet.