Blir det vi bygger bra? I spåren av Trafikbullerförordningen

Bullernätverket bjöd in till ett seminarium om bostadsutformning och lagstiftning. Under seminariet belystes problem och svårigheter, i kombination med lösningsorienterade exempel.

Den 29 mars 2023 bjöd Bullernätverket in till ett halvdagsseminarium som belyste konsekvenser av den nya Trafikbullerförordningen (SFS 2015:2016) som kom till med det uttalade syftet att underlätta bostadsbyggande i bullerutsatta lägen. Hur gick det? Blir det vi bygger bra?

Nedan finns material från dagen.

Inledning (pdf).

Blir det vi bygger bra? (pdf).

SL Nybyggda bostäder (pdf).

Konsekvenser av trafikbullerförordningen för människors hälsa (pdf).  

Granskning av trafikbullerklagomål vid nybyggnation (pdf).

Boverket Bullerprövning (pdf).

Länsstyrelsen principiell utformning (pdf).

Publicerad 2023-01-25