Byggbuller (12 maj 2022)

Den 12 maj 2022 arrangerade Bullernätverket ett halvdagsseminarium på temat "Byggbuller - En tillfällig störning eller olägenhet?" Här nedan finns några sammanfattande tankar från dagen och presentationer från talarna.

Några budskap från dagen kan sammanfattas enligt följande:

  • Kommun och verksamhetsutövare behöver tidigt föra dialog med närboende om vad som händer och kommer att hända framöver.
  • Det är avgörande att verksamhetsutövaren har en bra och tydlig dialog med underentreprenörer gällande buller.
  • Det är viktigt att ansvariga vidtar bullerreducerande åtgärder i god tid innan arbetet börjar.
  • Krav behöver ställas på verksamhetsutövaren att anpassa arbetssätt och tider utifrån närheten till bostäder.
  • Frågor om byggbuller bör hanteras tidigt i processen, helst redan vid planläggning och särskilt vid stora projekt.
  • Stort behov finns av bättre samordning i tidigt skede och under processen, mellan byggaktörer, entreprenörer, tillsynsmyndigheten och kommunen.
  • Byggbuller kan hanteras i planbeskrivningens genomförandedel, men PBL är inte helt tydlig kring hur byggbullerfrågor ska hanteras i planskedet.

Presentationer från dagen:

1 Intro_Bullernätverket.pdf

2 Jarfalla_Nacka_Ostberg_Kolmodin.pdf

3 Stockholm_Troeng.pdf

4 Stockholm_Brodin.pdf

 

Publicerad 2022-07-06