Flygtrafik

I Stockholms län finns två större flygplatser, Arlanda och Bromma. De drivs av Swedavia AB, ett statligt ägt bolag, som är den största verksamhetsutövaren inom flygtrafik.

I Stockholms län finns även ett flertal sjukhushelikopterflygplatser, för sjuk- och ambulanstransporter, och ett par mindre flygplatser som används av flygklubbar eller av enskilda personer.

Störst i länet är Stockholm Arlanda Airport flygplats följt av Bromma Stockholm Airport. Arlanda har tre rullbanor och under 2018 flög 26 miljoner resenärer till 181 destinationer. Bromma har en rullbana och under 2018 flög 2,5 miljoner resenärer till 15 destinationer, 12 av dem var inrikes.

Buller som alstras från flygplatsers verksamhet är uppdelat i flyg- respektive markbuller. Flygbuller är det buller som kommer från planen i luften och på rullbanan, medan övrigt buller klassas som markbuller.

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anger riktvärden som skydd mot icke godtagbara flygbullerstörningar utomhus vid bostadsbyggnader. Flygplatser är tillståndspliktiga verksamheter. Arlanda och Bromma har båda tillstånd enligt miljöbalken där villkor om buller är inkluderade.

Markbuller från flygplatser hanteras som industri- och verksamhetsbuller: det omfattas av Naturvårdsverkets och Boverkets vägledningar. Läs mer på det avsnittet under "Omgivningsbuller" via menyn.

Foto: Charlotta Eriksson

Senast ändrad 2023-09-05