Barn och buller i Stockholms län - Resultat från Miljöhälsorapport 2021

Bullernätverket bjöd in till ett digitalt lunch-webbinarium med fokus på barns hälsa i relation till buller i Stockholms län. Charlotta Eriksson, epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm, presenterade resultat från den regionala miljöhälsorapporten 2021.

Miljöhälsorapport 2021 beskriver olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa, med fokus på barn i Stockholms län. Barnen som ingått i undersökningen är i åldrarna åtta månader, fyra år och tolv år. Miljöfaktorerna som tas upp i rapporten är bland luftföroreningar, buller, klimatförändringar och kemikalier.

I rapporten kan du läsa om hur barns miljörelaterade hälsa ser ut i länet överlag, men också utvecklingen över tid och hur det skiljer sig åt mellan olika grupper, baserat på till exempel ålder, socioekonomi och geografiska förhållanden. Rapporten ger även en riskbedömning och förslag till åtgärder som kan förbättra regionens miljö och förebygga framtida risker.

Här kan du ladda ner Miljöhälsorapport 2021 för Stockholms län.

Här finns Charlottas presentation: Presentation webbinarium 20220126.

Publicerad 2022-07-06