Post-It med texten "Save the Date!"

Möte: SCAPIS-miljö 18 oktober kl. 13-16

Nätverket SCAPIS-miljö bjuder in till ett möte för att presentera tidiga forskningsfynd och för att diskutera vilken framtida forskning om miljö och hälsa som är av värde för myndigheter och andra intressegrupper.

SCAPIS-miljö är ett nationellt forskningssamarbete om miljö och hälsa med medlemmar från:

  • sex universitet (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå),
  • universitetssjukhusen vid samma orter,
  • experter på luftföroreningsmodellering (SMHI, Stockholm Luft och Buller samt Malmö stads miljöförvaltning).

Forskningen baseras på den nationella SCAPIS-kohorten där cirka 30 000 svenskar rekryterats och noga undersökts för att studera riskfaktorer för hjärt- och lungsjukdomar.

Plats: Karolinska Institutet, Solnavägen 9.

Tid: Klockan 13-16, 18 oktober 2024.

Exakt plats och anmälan återkommer vi med snart, tillsammans med ett slutgiltigt program.

 

Preliminärt program:

13.00-13.15 Välkomna!

Vad är SCAPIS-miljö? (Leo Stockfelt)

Varför SCAPIS-miljö? (Petter Ljungman) 

13.15-13.45 Exponeringsmodelleringar i SCAPIS – vad har vi gjort och vad finns tillgängligt? 

Luftföroreningar: Modellering och hälsokonsekvensberäkningar (Peter Molnár) 

Trafikbuller: Modellering i SCAPIS och Sverige (Mikael Ögren)  

Grönska: Exponering (Mare Lõhmus Sundström) 

13.45-14.15 Kafferast med fika  

14.15-15.00 Samband mellan luftföroreningar, buller, grönska och hälsa

Luftföroreningar, buller och samband med åderförkalkning (Karl Kilbo Edlund) 

Luftföroreningar, buller och samband med metabolt syndrom (Martin Tondel)

Grönska, livsstilsfaktorer och hälsa (Mare Lõhmus Sundström)

Socioekonomisk status och miljöriskfaktorer (Eva M Andersson)

Andra fynd och framtida möjligheter i SCAPIS-miljö (Leo Stockfelt)

15.00-15.15 Bensträckare 

15.15-15.45 Paneldiskussion. Vilken forskning om miljö och hälsa är av nytta för myndigheter och andra intressenter? (moderator Göran Pershagen) 

15.45-16.00 Avrundning (Petter Ljungman, Leo Stockfelt) 

Senast ändrad 2024-05-20