Trafikbuller och koncentration (forskningsstudie)

Forskare vid Chalmers Tekniska Högskola har publicerat en studie där försökspersoner har utfört koncentrationstester med bakgrundsljud av trafikbuller.

Studien visade att trafikbuller försämrade prestationen och gjorde arbetsuppgiften svårare att genomföra. Negativa effekter på prestationen sågs redan vid så låga nivåer som 40 decibel, vilket motsvarar vanlig bakgrundsnivå i kontorsmiljö eller i ett kök. 

Resultaten förstärker problembilden av hur trafikbuller påverkar hälsa och prestation. Som en direkt konsekvens av de förändringar i regelverket för buller som gjordes under 2015-2017 har avståndet mellan trafikleder och nybyggda bostäder i svenska städer krympt på senare år. Denna uppluckring av byggreglerna har lett till att hälsoproblem till följd av buller ökar, menar forskarna bakom studien.

Lite buller räcker för att störa koncentrationen (forskning.se)

Traffic Noise at Moderate Levels Affects Cognitive Performance: Do Distance-Induced Temporal Changes Matter?