Uppställningsplats för husvagnsplatser och komplementbyggnader

MÖD 2024-01-30 P 4666-22 (jpinfonet.se)

MÖD P 4666-22

Bygglov gällande uppställningsplats för husvagnsplatser och komplementbyggnader, Timrå kommun

Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom och undanröjer nämndens beslut om att avslå ansökan. Målet återförvisas till nämnden för fortsatt behandling.

MÖD anser att uppställningsplatserna inte är att jämställa med bostäder även om ansökan gäller permanent bygglov. De omfattas därmed inte av bullerkraven i bullerförordningen eller i den närliggande flygplatsenens villkor. Vidare har inte övriga förutsättningar för bygglov prövats vilket bör göras av nämnden.

Publicerad 2024-03-27