Buller från vägtrafik (Nacka)

MMD Nacka TR 2024-01-04 M 6491-23 (jpinfonet.se)

MMD M 6491-23

Buller från vägtrafik, Nacka kommun

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Domstolen bedömer, i likhet med underinstanserna, att verksamhetsutövaren har utfört de utredningar och åtgärder som rimligen kan krävas. Det har inte funnits fog för att vidta ytterligare tillsynsåtgärder och beslutet att avsluta tillsynsärendet har således varit befogat.