Buller från motorbana

MMD Växjö TR 2024-02-19 M 4569-23 (jpinfonet.se)

MMD M 4569-23

Buller från motorbana, Mjölby kommun

Mark- och miljödomstolen delar underinstansernas bedömning och avslår överklagandet. Verksamhetens försiktighetsmått efterlevs, dvs. buller är Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från motorsportbanor.

Publicerad 2024-03-27