Buller från industriverksamhet (Tranemo)

MMD Vänersborgs TR 2024-01-11 M 4010-23 (jpinfonet.se)

MMD M 4010-23

Buller från industriverksamhet, Tranemo kommun

Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning och avslår överklagandet. Utifrån uppföljande bullermätning mätning efter åtgärd bedöms bullervillkoret vara uppfyllt. Verksamheten bedöms således uppfylla de krav som ställs enligt tillståndet beträffande buller.

Publicerad 2024-03-27