Buller från skjutbana

MMD Nacka TR 2024-03-05 M 915-24 (jpinfonet.se)

MMD M 915-24

Buller från skjutbana, Österåkers kommun

Mark- och miljödomstolen instämmer i Länsstyrelsens bedömning och avslår överklagandet. Verksamhetens försiktighetsmått efterlevs, vilket i fråga om buller är Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från skjutbanor.

Publicerad 2024-03-27