Bullernätverkets seminarium ”Blir det vi bygger bra?”

Den 29 maj 2023 genomfördes ett seminarium om stadsplanering kopplat till Trafikbullerförordningen och människors hälsa. Miljöförvaltningen, SL, Boverket, Centrum för arbets- och miljömedicin, Länsstyrelsen samt sakkunniga inom Bullernätverket hade olika föreläsningar inom ämnet.

Här hittar du presentationer från dagen.

 

Några budskap från dagen kan sammanfattas enligt följande:

  • Det finns en tydlig skillnad i hur bostadsbyggnaders placering och utformning har ändrats i och med Trafikbullerförordningen i detaljplaneringen.
  • Trafikbullerförordningens riktvärden är bland de högst tillåtna värdena i Europa.
  • Buller är skadligt för människors hälsa och det finns flera sjukdomar som människor kan få kopplat till buller. Bland annat kognitiv påverkan, hjärt- och kärlsjukdom, övervikt och diabetes typ 2.
  • Det är viktigt att följa upp att riktvärden för buller innehålls vid nybyggnation för att snabbt kunna åtgärda eventuella problem och undvika att bostadsklagomål inkommer till kommunernas miljöenheter.
  • Boverket kommer att uppdatera frågor och svar kopplat till buller inom kort på hemsidan.
  • Det är viktigt att buller utreds i detaljplaneringen och inte i bygglovsskedet, då frågan redan ska vara utredd.
  • Det är viktigt med placering och utformning av bostadsbebyggelsen för att skapa skyddade sidor där både uteplats och ljuddämpad sida kan tillskapas.

För mer information och aktuella presentationer kan ni gå in på Bullernätverkets hemsida via följande länk: Blir det vi bygger bra? 29 mars 2023 (regionstockholm.se)

Foto: Charlotta Eriksson

Publicerad 2023-05-15

Senast ändrad 2024-03-25