Buller från vägtrafik på skolgård

MMD Vänersborgs TR 2024-03-11 M 2389-23 (jpinfonet.se)

MMD M 2389-23

Buller från vägtrafik på skolgård, Partille kommun

Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut och upphäver nämndens föreläggande om att vidta bullerbekämpande åtgärder. Domstolen anser att väghållaren följer praxis, dvs infrastrukturpropositionens åtgärdsprogram där de värst utsatta ska få åtgärder först.

Publicerad 2024-03-27