Buller från lekplats

MMD Växjö TR 2024-03-05 M 819-24 (jpinfonet.se)

MMD M 819-24

Buller från lekplats, Malmö kommun

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Domstolen anger att ljud från lekande barn på lekplatser är en sådan allmänt förekommande mindre störning som generellt sett får tålas av omgivningen och att det inte har framkommit några omständigheter som medför att störningarna kan anses ha en sådan omfattning eller varaktighet att det utgör en olägenhet i miljöbalkens mening.

Publicerad 2024-03-27