Buller från idrottsplats

MMD Växjö TR 2024-02-15 M 237-23 (jpinfonet.se)

MMD M 237-23

Buller från idrottsplats, Lunds kommun

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Domstolen delar länsstyrelsens bedömning att det som framkommit i målet inte utgör en olägenhet i lagens mening. I sin bedömning har domstolen särskilt lagt vikt vid var läktare finns beläget samt under vilka tider samt i vilken omfattning som verksamhet bedrivs på idrottsanläggningen, liksom på vilket sätt verksamheten organiseras.

Publicerad 2024-03-27