Buller från färjetrafik

MMD Nacka TR 2024-02-27 M 7598-23 (jpinfonet.se)

MMD M 7598-23

Buller från färjetrafik, Nacka kommun

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. Länsstyrelsens beslut om att upphäva föreläggandet om åtgärder fastställs därmed. Domstolen anser att det trots risk för olägenhet inte anses skäligt att ställa krav på åtgärder då kostnaderna för att vidta bullerskyddande åtgärder inte är proportionerliga till nyttan.