Svenska Akustiksällskapets Ljuddag 22 mars

Den 22 maj hölls det Svenska Akustiksällskapets (SAS) Ljuddag. Dagen inkluderade även SAS:s årsmöte och utdelning av årets Ljudpris samt året Ljudmiljöpris.

Årets Ljudpristagare blev professor Mats Nilsson vid Stockholms Universitet som tilldelades priset för framstående insatser inom psykoakustik och epidemiologi med bullerinriktning inom ett flertal vetenskapliga områden och tillämpningar.

Årets Ljudmiljöpris tilldelas Djungellekan i Helsingborg, en lekplats och park som invigdes 2022 där man skapat en grön oas i närheten av färjeterminalen för Dankarksfärjan. Lekplatsen erbjuder spännande och oväntade ljudupplevelser med djungeltema. Manne Friman och Martin Hallberg vid Efterklang Afry har stått för ljuddesignen och Krook och Tjäder har varit landskapsarkitekter.

Svenska Akustiska Sällskapet – Ljud och vibrationer i Sverige sedan 1945

Foto: Torbjörn Kloow

Publicerad 2023-05-15

Senast ändrad 2023-06-15