Seminarium Blir det bra det vi bygger? I spåren av Trafikbullerförordningen, 29 mars 2023

Bullernätverket bjuder in till ett seminarium om bostadsutformning och lagstiftning. Under seminariet kommer vi att belysa problem och svårigheter inom området samt lösningsorienterade exempel.

Den 29 mars bjuder Bullernätverket in till ett halvdagsseminarium som belyser konsekvenser av den nya Trafikbullerförordningen (SFS 2015:2016) som kom till med det uttalade syftet att underlätta bostadsbyggande i bullerutsatta lägen. Hur gick det? Blir de bra det vi bygger?

Under mötet kommer vi visa goda och mindre bra exempel på byggnationer, prata om tekniska lösningar, klagomålshantering och mycket annat.

Boverket och SL är inbjudna att delta på seminariet. På plats finns också delar av Bullernätverket som bland annat kommer ge exempel på bebyggelse utifrån trafikbullerförordningen

När: 29 mars, klockan 9.00–12.00 med efterföljande mingel.
Var: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand/Royal
Kostnad: 400 kronor exklusive moms. Fika och lättare lunch ingår.

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsens hemsida!
Sista anmälningsdag: 20 mars.