Information från Trafikförvaltningen om buller vid bostadsplanering

Trafikförvaltningen SL har den 26 februari 2021 skickat ut ett brev om buller till samtliga kommuner i stockholmsregionen där SL bedriver spårtrafik.

Trafikförvaltningen vill med detta utskick tydliggöra vilka krav som bör ställas på trafikbullerutredningar inför detaljplanering och bygglov i närheten av SL:s spåranläggning. Brevet vänder sig till planhandläggare, bygglovshandläggare samt miljöinspektörer som granskar planer avseende buller. Ta del av brevet här:

Brev-Buller-vid-bostadsplanering-info-fran-TF_v2

Frågor på brevet kan ställas till akustik@sl.se

Publicerad 2021-02-26