DN Insidan om Buller 4 april 2023

Hälsoriskerna med buller uppmärksammas idag 4 april 2023 på DN/Insidan. Omkring två miljoner personer har sina hem i bostäder där bullernivån ligger över riktvärden, vilket kan öka risken för olika sjukdomar.

I artikeln framhålls att buller är den miljöeffekt som påverkar flest personer i samhället. I Sverige berörs ca två miljoner människor av skadligt trafikbuller.

Buller, som främst kommer från vägtrafik, aktiverar det autonoma nervsystemet och det hormonella systemet. När stresshormoner frisätts påverkas bland annat blodtryck, ämnesomsättning och immunförsvar.

I artikeln intervjuas bland annat Lisa Johansson, teknisk handläggare på Naturvårdsverkets miljöskyddsenhet och Göran Pershagen, professor på institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet:

–Till skillnad mot andra negativa miljöfaktorer, som luftföroreningar, så minskar inte befolkningens exponering mot buller, samtidigt som allt fler allvarliga hälsoaspekter börjar kopplas till bullerstörningar.

Läs artikeln i sin helhet här!

 

Publicerad 2023-04-05

Senast ändrad 2023-06-15