Fler barn störs av buller

Allt fler barn i länet störs av buller, det visar resultat från Miljöhälsorapport 2021 för Stockholms län. Bakom rapporten står Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm.

Radio P4 rapporterar om resultat om buller från Miljöhälsorapport 2021 för Stockholms län. Andelen 12-åringar som störs av trafikbuller i hemmet har fördubblats sedan den senaste undersökningen (2011).

Ta del av nyhetsinslaget från Radio P4 här.

På Centrum för arbets- och miljömedicins hemsida kan du ladda ner Miljöhälsorapport 2021 Stockholms län i sin helhet.