Ny forskningsstudie om flygbuller och bukomfång

9 maj 2014

Män och kvinnor som bott nära Stockholm Arlanda flygplats under en tioårsperiod ökade mer i bukomfång än personer som inte utsatts för flygbuller, visar en ny studie från Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet. Sambanden var särskilt starka för personer som inte flyttat under studietiden samt för dem som samtidigt upplevde yrkesrelaterad stress. Resultaten talar för att exponering för buller kan ha en större inverkan på hälsan än vad som tidigare varit känt då ett ökat bukomfång är en riskfaktor för både hjärt-kärlsjukdomar och Typ 2 diabetes.

Läs studien i sin helhet här: Flygbuller och bukomfång

Publicerad 2014-05-09

Senaste nyheterna