WHOs kunskapssammanställning om buller och hjärt- och kärlpåverkan

Nu finns Världshälsoorganisationen WHOs kunskapssammanställning om buller och hjärt- och kärlpåverkan publicerad i en rapportserie från den Holländska Institutet RIVM:

Cardiovascular and metabolic effects of environmental noise : Systematic evidence review in the framework of the development of the WHO environmental noise guidelines for the European Region

God läsning!