Vi avvaktar beslut om att skjuta upp Frukostseminariet

COVID-19
ecde.europa.eu

Bullernätverket följer noga utvecklingen av coronaviruset och kommer att agera efter expertmyndigheternas rekommendationer. I nuläget planerar vi dock att genomföra frukostseminariet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär på utsatt tid, den 8 maj. Beslut om att eventuellt skjuta upp seminariet meddelas under april.

Med vänlig hälsning från Bullernätverkets samordningsgrupp