Seminarium 5 oktober – Mångfunktionella bullerskydd

Under detta seminarium på temat mångfunktionella bullerskydd vill vi uppmärksamma hur bullerskydd kan användas till fler syften än att förbättra ljudmiljön. Vi får bland annat höra om erfarenheter av gröna bullerlösningar från EU-projektet HOSANNA och om fördelar med ekosystemtjänster. Du får också veta mer om Stockholms Stads planer på en ny handbok om gröna bullerlösningar och om hur den gröna bullerskärmen på Lidingövägen klarat sommarens torka….

Tid: Fredagen den 5 oktober, kl. 09.00 – 13.00. Förmiddagen avslutas med en lättare lunch (wrap) då det också ges tillfälle för fortsatta diskussioner, både med andra deltagare och föredragshållare.

Plats: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal Grand och Royal.

Program hittar du här: Mångfunktionella bullerskydd_5_okt_2018

Kostnad: 400 kr.

Anmälan görs på Länsstyrelsens hemsida!