Sammanfattning av seminariet Buller i planprocessen

På Centrum för arbets- och miljömedicins hemsida kan du läsa en sammanfattning av det som framkom under seminariet Buller i planprocessen som hölls den 26 januari!

Klicka här