Presentationer från seminariet den 26 januari 2018

Nu har vi lagt ut de presentationer som hölls på seminariet ”Buller i planprocessen” den 26 januari på vår hemsida. Du hittar dem här!