P4 Radio Stockholm om att bullerstörningar bland barn i länet ökar

Radio P4 rapporterar idag om resultat om buller från Miljöhälsorapport 2021 för Stockholms län. Andelen 12-åringar som störs av trafikbuller i hemmet har fördubblats sedan den senaste undersökningen (2011).

Trenden: Allt fler barn i Stockholms län störs av buller – P4 Stockholm | Sveriges Radio

Miljöhälsorapport 2021 för Stockholms län finns att ladda ner här:

Barnens Miljöhälsorapport 2021, Stockholm (regionstockholm.se)

Bilar åker under en gångbro i Husby