Nyhetsbrev: Tema Djur och buller

Vårt behov av tysta områden och rofylld natur för att möjliggöra rekreation, hälsa och välbefinnande är väldokumenterat. Mindre uppmärksammat är att även djur kan påverkas negativt av buller och dålig ljudmiljö. Med detta nyhetsbrev vill vi inom bullernätverkets samordningsgrupp bidra till att sprida kunskap om hur djur påverkas av buller.